Advies

Riethoff Bouwadvies levert als adviseur techniek een belangrijke bijdrage aan de inrichting en het onderhoud van de infrastructuur.

Neemt verantwoordelijkheid voor specifieke inhoudelijke expertise, advisering en inbreng rond ontwerp, effecten of techniek. Zet die specifieke inhoudelijke expertise in binnen projecten en adviseert in verschillende fasen van het proces en/of project. Verzamelt, analyseert en bewerkt gegevens en formuleert (functionele) specificaties. Zorgt ervoor dat de kaders op het gebied van ontwerp, effecten of techniek in het project worden toegepast, dat ze vertaald worden naar het project en dat projectspecificaties worden opgesteld.

Stelt ook uitgangspuntennotities, systeemspecificaties en kostenramingen op.

Toetst ontwerpen op kwaliteit en maakt een gedegen evaluatie en schouwing van werkzaamheden met betrekking tot ontwerp, effecten of techniek.

Toetst de werkzaamheden aan de opdracht en aan overige gemaakte afspraken. Legt resultaten vast in rapportages en beoordeelt oplever- en afleverdossiers.

Signaleert risico’s en afwijkingen en denkt mee over passende oplossingen.