Projecten

Afgeronde en lopende projecten tot heden:

 • Bermen N57, N59 en N61-A58 Rijkswaterstaat Zee en Delta PPO
 • Herontwikkeling Officierscasino Soesterberg
 • 380kV hoogspanningsverbindingen
 • Heropenen R0ode Vaart te Zevenbergen
 • Fundaties Dow Terneuzen (industrie)
 • Fietsbrug Europalaan (RAW)
 • Vervangen kademuren Valkenboskade deel II en IV (RAW)
 • De Sluis Vervangen brug (RAW)
 • Heropenen Roode Vaart Zevenbergen (D&C)
 • Overbruggingsfase Nieuwe Sluis Terneuzen (RAW)
 • RET Rotterdam (stabu)
 • DSM 2e fase (meerwerk)
 • Rotondebrug Blauwesluisweg de Lanen Den Bosch (RAW)
 • Viaduct en onderdoorgangen rondweg N260 Baarle (D&C)
 • Betonwerk en gebouwen Pilot Plant Geleen (stabu)
 • Expeditietunnel KJ-plein Den Haag (stabu)
 • Fundatie Hal C NedTrain Maastricht (stabu)
 • DO-begroting kunstwerk A Noorderbrugtracé (werk in opdracht)
 • Nieuwe in-/uitgang Metrostation Dijkzigt (stabu)
 • Liften Mandelabrug Zoetermeer (stabu)
 • Kademuren Oosterdok Amsterdam (RAW)
 • Kademuur Toren Overhoeks Amsterdam (RAW)
 • Spooronderdoorgang Kanaalweg Leiden (D&C)
 • Verdiepte ligging N237 Soesterberg (elementenraming)
 • Damwand haven Zuid Volendam (RAW)
 • Neste Oil Rotterdam (Bill of Quantitie)
 • Leidsebrug Amsterdam (D&C)
 • Kistdamgarage Pontsteiger te Amsterdam (D&C)
 • Windmolenfundaties Oud Dintel (D&C)
 • Bunkerconstructie Holland PTC te Delft (Stabu)
 • Kostenraming betonconstructie getijdecentrale Tidal Lagoon Swansea
 • Begroting kademuur LNG Breakbulk Terminal Rotterdam (RAW)
 • Kostenraming leidingenoverkluizing op VO-niveau
 • Begroting aquaduct en verdiepte bak N31 Harlingen (D&C)
 • Begroting funderingswerkzaamheden Zeekade Velsen (RAW)
 • Kostenraming reconstructie Haagweg te Rijswijk (RAW)
 • Begroting Haags Startstation Erasmuslijn (D&C)Begroting EBS steiger (RAW)
 • Haags Startstation ErasmuslijnBegroting N23 Westfrisiaweg (D&C)
 • Begroting Vervanging Noordzeebrug (RAW)
 • Kostenramingen t.b.v. Voorstellen Tot Wijzigingen (VTW’s) voor het project MOBZ (Modernisering Objecten Bediening Zeeland)
 • Kostenraming uitbreiding kortsluitlaboratorium KEMA te Arnhem
 • Kostenramingen t.b.v. intern uit te geven werkpakketten voor de bouw van sluizen, bruggen, sifons en gemalen + kostenopstellingen voor meer-/minderwerk van het project ‘Omlegging Zuid-Willemsvaart’ ter hoogte van ’s-Hertogenbosch.
 • Begroting parkeergarage Boerenwetering Amsterdam (D&C)
 • Probabilistische kostenraming Onderdoorgang Oostelijke Randweg Doetinchem (OORD), een pilot probabilistisch gunnen van ProRail
 • Begroting Omlegging A9 Badhoevedorp (D&C)
 • Begroting Jachtbouwdok Oceanco (RAW)
 • Meer-/minderwerk calculaties voor IJtunnel 2012
 • Schrijven kostennota en SSK-ramingen (probabilistisch doorgerekend) t.b.v. de vervanging van vaartuigen van de Rijksrederij
 • Diverse kleine calculaties voor regiobedrijf weg- en waterbouw